Met deze Gezondgewastool kunnen akkerbouwers en adviseurs een overzichtelijk schema maken met bodemmaatregelen. Het schema
geeft aan welke maatregelen effectief zijn om de gekozen bodempathogenen te beheersen. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen,
cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui.

Alle kennis komt uit het rapport "Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen"
van A.J. Termorshuizen, L.P.G. Molendijk en J. Postma.

Zo werkt de Gezondgewastool
1. Ga naar de tool; klik op "Gezondgewastool" rechtsbovenin dit scherm 
2. Vul de gewenste naam voor het schema in
3. Kies één of meer bodempathogenen
4. Kies één of meer bodemmaatregelen
5. Klik op de knop MAAK SCHEMA

Ga naar tool


Deze tool is door Wageningen UR - Open teelten ontwikkeld in opdracht van BO Akkerbouw