Met deze Gezondgewastool kunnen akkerbouwers en adviseurs een overzichtelijk schema maken met bodemmaatregelen. Het schema
geeft aan welke maatregelen effectief zijn om de gekozen bodempathogenen en bodemplaaginsecten te beheersen. De nadruk ligt op
de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui.

 

Ga naar tool


Zo werkt de Gezondgewastool
1. Ga naar de tool; klik op "Ga naar tool"
2. Vul de gewenste naam voor het schema in
3. Kies één of meer bodempathogenen en/of bodemplaaginsecten
4. Kies één of meer bodemmaatregelen
5. Klik op de knop MAAK SCHEMA

Alle kennis komt uit de rapporten
- "Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen" van A.J. Termorshuizen, L.P.G. Molendijk en J. Postma.
- "Beheersing van bodemplaaginsecten via bodemgezondheidsmaatregelen" van K. van Rozen, H.F. Huiting, A.B. Allema, R.W.H.M van Tol en J. Postma.


Deze tool is door Wageningen UR - Open teelten ontwikkeld in opdracht van BO Akkerbouw